Menu
Gizlilik ve Guvenlik

OCHO PİZZA PLATFORMU KULLANIMI İLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve AB Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, #RESTAURANT_NAME# kullanımınızda işlem güvenliği ve açık rıza vermeniz şartıyla lokasyon verileriniz veri sorumlusu olarak Moribik Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenmektedir.

2. Tanımlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
İş Ortağı: Şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla ortaklık sağlanan ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İşleme Amaçları
Veri Kategorileri
Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yürütülmesi
Lokasyon ve İşlem Güvenliği
Müşteri Memnuniyeti Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lokasyon

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; sadece sunucu hizmeti alınan iş ortağına otomatik sistem ile aktarılmaktadır.

5. Yöntem ve Hukuki Sebep
Tarafınızdan; elektronik ortamda yazılı olarak toplanan kişisel verileriniz, işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde ve lokasyon bilgileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve GDPR’ın 6 /1/a maddesi uyarınca açık rızanıza, işlem güvenliği bilgileriniz ise 6698 sayılı Kanun’un 5/2/a ve GDPR’ın 6/1/c maddesi uyarınca veri sorumlusunun bir hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir.


6. Kişisel Verilerin Saklama Süresi
İşbu platform yolu ile toplanacak olan işlem güvenliği verileriniz 2 yıl, konum bilgileriniz ise açık rızanız geri alına kadar ve her halükârda 2 yıl süreyle saklanacaktır.

7. Başvuru Usul ve Esasları
İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. ve GDPR’ın 12-23. maddelerinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; info@moribik.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 11 No 1557 İstanbul adresimize şahsen, noter kanalı ile yahut iadeli taahhütlü yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel verilerinizin silinmesine ilişkin taleplerinizi sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@moribik.com mail adresine gönderebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.
Yayın Tarihi: 22.01.2024

Versiyon: 1.1
Bir Hesabız Yok Mu? Üye OL
TR
EN